SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
BK Heid
Handboll

HÅLLA LINJEN

”Hålla linjen” är ett policydokument där BK Heid’s värderingar på och utanför planen finns samlade.Med hjälp av ”Hålla linjen” bedriver vi ett  målinriktat arbete med våra barn och ungdomar, där varje tränare, förälder, barn och ungdom vet vilka värderingar klubben står för på och utanför planen. 


BK Heids målsättning är:

 • Att erbjuda ett positivt alternativ till en aktiv fritid och till en social gemenskap.
 • Att erbjuda barn och ungdomar en kamratlig och social miljö som fostrar till goda demokratiska värderingar och kunskap om allas lika värde. 
 • Att alla skall vara välkomna att delta utifrån sina egna förutsättningar.
 • Att vara en heltäckande förening med spelare från Bollekis och uppåt med pojk- och flicklag i varje årskull. 
 • Att erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt handbollsutbildning.
 • Att erbjuda en klubbkänsla där spelare, ledare och andra om är engagerade inom klubben är stolta över BK Heid och vad klubben står för. 
 • Att erbjuda barn och unga en drogfri, hälsosam miljö. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för att klubben drivs utifrån ovan givna punkter. Samtliga ledare inom klubben har fått kännedom om klubbens målsättningar och värderingar. Om någon individ eller gruppering inom klubben arbetar på ett sätt som motsäger klubbens målsättning ska detta påtalas av representant för styrelsen eller annan som styrelsen utser. Vid upprepande tillfällen kan personen, personerna komma att uteslutas ur klubben. 

Ledare i BK Heid

 • Har som viktigaste uppgift att få barn och unga att känna sig trygga och trivas i gruppen och i klubben.
 • Behandlar alla spelare rättvist.
 • Agerar etiskt och moraliskt korrekt i samband med uppdrag för klubben.
 • Använder ett vårdat språk.
 • Är ett föredöme för spelare, domare och föräldrar.
 • Agerar stödjande och korrekt mot domare och funktionärer.
 • Tolererar inte kränkningar eller mobbing utan agerar direkt om detta uppstår.
 • Tar ansvar för våra gemensamma utrymmen, är rädd om vårt material och agerar respektfullt när vi använder andra klubbars utrymmen och material.
 • Använder inte alkohol eller droger i samband med uppdrag för klubben. 
 • Agerar som en god ambassadör för klubben. 

 

Spelare i BK Heid

 • Behandlar lagkamrater och ledare med respekt.
 • Bidrar till god sammanhållning och stämning inom laget och klubben.
 • Mobbar eller kränker inte någon, inom eller utanför laget.
 • Är ett föredöme för klubben och laget i samband med uppdrag för klubben som till exempel matcher, träningar och cuper. 
 • Tar ansvar för våra gemensamma utrymmen, är rädd om vårt material och agerar respektfullt när vi använder andra klubbars utrymmen och material.
 • Agerar som en god ambassadör för klubben. Föräldrar i BK Heid

 • Bidrar till att få barn och unga att känna sig trygga och trivas i gruppen och i klubben.
 • Agerar etiskt och moraliskt korrekt i samband med matcher, träningar, cuper och andra arrangemang dör klubben deltar.
 • Använder ett vårdat språk på läktaren och i samband med arrangemang som klubben/laget deltar vid.
 • Agerar stödjande och korrekt mot ledare i det egna och andra laget, domare och funktionärer.
 • Tolererar inte kränkningar eller mobbing utan agerar direkt om detta uppstår.
 • Tar ansvar för våra gemensamma utrymmen, är rädd om vårt material och agerar respektfullt när vi använder andra klubbars utrymmen och material.
 • Använder inte alkohol eller droger i samband med arrangemang som klubben deltar vid. 
 • Agerar som en god ambassadör för klubben. 

 

Röda tråden uppdaterades under 2019 som en del i ett utvecklingsarbetet som BK Heid bedrev med stöttning av Handbollförbundet i Väst. Arbetet kallades Grundstenen och huvudsyftet var att stödja mindre klubbar i Västsverige att skapa en hållbar struktur över tid för att klubben ska kunna fungera bra och fortleva in i framtiden! Styrelsen ansvarar för att besluta om röda tråden samt att den ses över vartannant år och att den löpande efterlevs av de som verkar inom klubben. 

 

 

 
Våra sponsorer
Handbollens Huvudsponsor
BK Heid i Sociala medier
Sponsorer SHE